Linh hoạt về thời gian,

Đa dạng về chuyên môn,

Sâu rộng về kiến thức và kỹ năng mềm,

Dễ hiểu, dễ thực hành và dễ biến thành “nguồn tri thức” của chính mình!

Khóa kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng nâng cao theo nhu cầu

(Advanced and active Chief Acountant course for Talent accountant) 

Bạn có ít thời gian nhưng nhu cầu chuyên môn ở trình độ cao, rất cao trong việc xử lý các kỹ năng mềm về kế toán như các khoản chi phí không được trừ, kế hoạch chuẩn bị thanh quyết toán thuế?

Tham khảo: Kế toán thuế

Bạn tự nhận thấy mình đã có kiến thức, kinh nghiệm nhất định về kế toán DN nhưng muốn phát triển chuyên môn sâu hơn, rộng hơn về các loại hình DN khác, các lĩnh vực chuyên môn khác?

Bạn đang là kế toán trưởng, kế toán tổng hợp nhưng gặp các vấn đề cần chuyên gia tư vấn, giải đáp và đào tạo để tự giải quyết được vấn đề đang đặt ra?

Khóa học “kế toán tổng hợp nâng cao theo nhu cầu” linh hoạt về thời gian, làm việc với các chuyên gia có từ 15 đến 25 năm kinh nghiệm thành công với hàng trăm doanh nghiệp, bao gồm các lĩnh vực hoạt động khác nhau: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp, trong đó cả các doanh nghiệp FDI và Việt Nam, thực sự rất phù hợp với nhu cầu của bạn!

Thời gian: học vào cuối tuần (sáng: 8h30- 11h30), chiều (14h- 17h).

Thời lượng: 10h/khóa học.

Học phí: 5.000.000 đồng/khóa.

Thời gian khai giảng: Linh hoạt theo yêu cầu học viên.

 Xem thêm: Kế toán tổng hợp

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Khóa kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng nâng cao theo nhu cầu

(Advanced and active Chief Acountant course for Talent accountant)

 

Chuyên đề 1: Tối ưu hóa công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu

 1. Kỹ năng lựa chọn hệ thống tài khoản và thiết kế phần hành kế toán để phản ánh mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Kỹ năng tô chức chứng từ và thiết lập hệ thống luân chuyển chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro thuế
 3. Kỹ năng giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong công tác kế toán của chính DN

 

Chuyên đề 2: Tối ưu hóa công tác kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ

 1. Kỹ năng lựa chọn hệ thống tài khoản và thiết kế phần hành kế toán để phản ánh mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Kỹ năng tô chức chứng từ và thiết lập hệ thống luân chuyển chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro thuế
 3. Kỹ năng giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong công tác kế toán của chính DN

Chuyên đề 3: Tối ưu hóa công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

 1. Kỹ năng lựa chọn hệ thống tài khoản và thiết kế phần hành kế toán để phản ánh mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Kỹ năng tô chức chứng từ và thiết lập hệ thống luân chuyển chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro thuế
 3. Kỹ năng giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong công tác kế toán của chính DN

Chuyên đề 4: Tối ưu hóa công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp

 1. Kỹ năng lựa chọn hệ thống tài khoản và thiết kế phần hành kế toán để phản ánh mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Kỹ năng tô chức chứng từ và thiết lập hệ thống luân chuyển chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro thuế
 3. Kỹ năng giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong công tác kế toán của chính DN
 4. Có một điều thú vị nữa, đề cương trên đây là Bản dự thảo, bạn có quyền bổ sung thêm những phần kiến thức hoặc kỹ năng bạn quan tâm và chương trình rất mong muốn bạn đề xuất các vướng mắc công tác kế toán trong thực tiễn làm tư liệu quý giá để trải nghiệm trong chính chương trình này.

 Xem thêm kế toán tổng hợp tại Kế toán hồng trang

Cám ơn bạn đã chia sẻ!