BĐS VIỆT NAM THU HÚT 486 TRIỆU USD VỐN NGOẠI .

Bđs quý 1-2018. Bộ Kế hoạch và triển khai, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đăng ký 486 triệu USD. (Khoảng 11.000 tỷ VND) vào Bđs. Thời gần đây, thị trường BDS liên tục đón nhận những nguồn tài chính từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điển hình như vừa qua, doanh Xem thêm